Lähtökohta, tavoitteet ja tehtävät


Toimintamme lähtökohta

Aktiivinen synnytys ry on valtakunnallinen verkosto, joka edistää synnyttäjä- ja perhelähtöistä synnytyskulttuuria. Yhdistys tarjoaa monipuolista tietoa liittyen odotukseen ja synnytykseen ja tukee yksilöä löytämään oman tapansa olla raskaana. Jokaisella tulee olla vapaus valita missä, miten ja kenen kanssa synnyttää. Yhteiskunnallisella tasolla yhdistyksen tavoitteena on varmistaa, että yksilön valintoja ja päätöksiä kunnioitetaan äitiyshuollossa, ja aito mahdollisuus valintaan säilyy.

Yhdistyksen tavoitteena on:

– Edistää synnyttäjän itsemääräämisoikeutta ja aktiivista synnyttämistä jakamalla tietoa raskaana oleville, perheille ja ammattilaisille

– Jakaa ajantasaista ja kattavaa tietoa synnyttämiseen liittyen ympäri Suomea toimivissa paikallisryhmissä.

– Tuottaa materiaalia, joka rohkaisee yksilöitä ja perheitä löytämään itselleen sopivimmat tavat olla raskaana ja synnyttää.

vaikuttaa valtakunnallisella ja paikallisella tasolla tehtäviin äitiyshuoltoa koskeviin päätöksiin, jotta synnyttäjien ja perheiden yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan neuvoloissa ja synnytysyksiköissä. Synnyttäjillä tulee olla valittavana synnyttäjälähtöisiä ja perhekeskeisiä synnytyspaikkoja sekä tutkimustuloksiin perustuvaa tietoa, jonka pohjalta on mahdollisuus tehdä aitoja valintoja raskauteen ja synnytykseen liittyen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää vertaistuki- ja keskusteluryhmiä eri paikkakunnilla ja tukee paikallisryhmien toimintaa
  • järjestää raskaus- ja synnytysaiheisia tapahtumia ja tilaisuuksia
  • julkaisee Sydänääni-lehteä (tauolla vuoden 2023 lopusta alkaen)
  • tuottaa raskaus- ja synnytysaiheisia oppaita ja esitteitä
  • tekee kannanottoja ja aloitteita