Lähtökohta, tavoitteet ja tehtävät


Toimintamme lähtökohta

Aktiivinen synnytys ry on valtakunnallinen verkosto, joka edistää perhelähtöistä synnytyskulttuuria. Yhdistys tarjoaa monipuolista tietoa liittyen odotukseen ja synnytykseen ja tukee yksilöä löytämään oman tapansa olla raskaana. Jokaisella tulee olla vapaus valita missä, miten ja kenen kanssa synnyttää. Yhteiskunnallisella tasolla yhdistyksen tavoitteena on varmistaa, että yksilön valintoja ja päätöksiä kunnioitetaan äitiyshuollossa, ja aito mahdollisuus valintaan säilyy. Jokainen on itse oman hyvinvointinsa paras asiantuntija.

 

Yhdistyksen tavoitteena on edistää aktiivista synnyttämistä jakamalla tietoa aiheesta raskaana oleville, perheille ja ammattilaisille.

 • Ympäri Suomea toimivissa paikallisryhmissä jaetaan ajantasaista ja kattavaa tietoa aktiiviseen synnyttämiseen liittyen.
 • Tuottamalla materiaalia, joka rohkaisee yksilöä ja perheitä löytämään itselleen sopivimmat tavat olla raskaana ja synnyttää.

Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa valtakunnallisella ja paikallisella tasolla tehtäviin äitiyshuoltoa koskeviin päätöksiin niin, että

 • Synnyttäjän ja perheen yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan neuvoloissa ja synnytysyksiköissä
 • synnytyspaikan saa valita; pienet synnytysyksiköt tulee säilyttää, myös kotisynnytyksen tulee olla todellinen vaihtoehto
 • synnytysvalmennus on laadukasta ja laaja-alaista; kaikille tulee antaa tasapuolista ja riittävää, tutkimustuloksiin perustuvaa tietoa raskaudesta ja synnytyksen eri vaihtoehdoista, mm. veden käytöstä, kivunlievityksestä, jatkuvasta ihokontaktista, napanuoran sulkemisesta ja muista toimenpiteistä sekä kotisynnytyksestä
 • perheellä olisi mahdollisuus ympärivuorokautiseen yhdessäoloon synnytyksen jälkeen
 • Äitiyshuollossa olisi mahdollisuus hoidon jatkuvuuteen; sama kätilö/kätilötiimi raskauden ja synnytyksen aikana ja synnytyksen jälkeen

 

Yhdistyksen tehtävänä on

 • järjestää vertaistuki- ja keskusteluryhmiä eri paikkakunnille ja tukea paikallisryhmien toimintaa
 • järjestää raskaus- ja synnytysaiheisia tapahtumia ja luentoja
 • julkaista Sydänääni-lehteä kolme kertaa vuodessa
 • Ylläpitää aktiivista keskustelu- ja vertaistukiryhmää Facebookissa
 • Ylläpitää nettisivuja
 • tuottaa raskaus- ja synnytysaiheisia oppaita ja esitteitä
 • tilata opinnäytetöitä aktiiviseen synnyttämiseen liittyen
 • tehdä ehdotuksia ja aloitteita