Kannanotto: Lohjan sairaalan synnytysosasto on säilytettävä


synnytysosaston lakkauttamista. Osaston sulkemisen on laskettu johtavan noin 2 miljoonan euron säästöön, mutta sen inhimillinen hinta koko Uudenmaan alueen synnyttäjille ja perheille olisi kohtuuton.

Jo nyt HUS-alueen sairaalat kärsivät henkilöstövajeesta, joka vaikuttaa synnyttäjien hoitoon. Lohjan synnytysosaston lakkauttaminen kärjistäisi olemassa olevia ongelmia. Pidentyneet matkat synnytyssairaalaan Länsi-uudeltamaalta uhkaisivat lisätä jo nyt lisääntyneitä matkasynnytyksiä. Niiden estämiseksi usein ehdotetut synnytysten käynnistämiset osaltaan lisäävät kuluja toimenpiteiden kautta. Ennen kaikkea ne johtavat useammin huonoihin synnytyskokemuksiin, joilla on kauaskantoiset vaikutukset perheiden hyvinvointiin, imetykseen, varhaiseen kiintymykseen sekä tuleville raskaustoiveille.

Asiakastyytyväisyys on Lohjalla HUS-alueen synnytysyksiköistä korkein. Kiireestä johtuen synnyttäjiä on ohjattu Lohjalle Helsingistä ja Espoosta, mutta monet ovat myös valinneet Lohjan synnytyspaikakseen sen kiireettömän ja arvostetun hoidon takia. Lohja on myös ainoa alueen sairaaloista, joilla on WHO:n myöntämä vauvamyönteisyyssertifikaatti.

Synnytyspaikan valinta on keskeinen oikeus, jota ei tule ohittaa lyhytnäköisten säästöjen takia. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan synnytyspaikan- ja tavan valinta kuuluu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan suojaan. Suomessa on muihin korkean elintason maihin verrattuna todella rajalliset vaihtoehdot synnytyspaikan valinnalle. Siinä missä muissa vastaavan elintason maissa synnyttäjät voivat valita pienten kätilövetoisten synnytysyksikköjen, suurempien sairaaloiden, tai jopa kätilöavusteisen kotisynnytysten välillä, Suomessa synnytykset on keskitetty suuriin yliopistollisiin tai keskussairaaloihin, vaikka useiden tutkimusten mukaan synnytykset pienemmissä yksiköissä ovat vähintään yhtä turvallisia kuin suurissa sairaaloissa. Lohjan sairaalan auditoinnissa on todettu synnytysten hoito yhtä turvalliseksi kuin muissa HUS:n yksiköissä. Valinnanvapaus on säilytettävä niin, että myös pienemmässä, turvallisessa sairaalassa on mahdollisuus synnyttää.

Synnytyksistä säästäminen on lyhytnäköistä leikkauspolitiikkaa, joka uhkaa perheiden hyvinvointia ja synnyttäjien oikeuksia. Lohjan sairaalan synnytysosasto tulee säilyttää sekä synnyttäjien ja vastasyntyneiden turvallisuuden, että valinnanvapauden säilymisen vuoksi.

Anna-Maria Mitchell, puheenjohtaja Aktiivinen synnytys ry puheenjohtaja@aktiivinensynnytys.fi

Ulrika da Costa, varapuheenjohtaja Aktiivinen synnytys ry ulrika.sdacosta@gmail.com