Yhdistys


Aktiivinen synnytys ry on valtakunnallinen verkosto, joka pyrkii edistämään synnyttäjä- ja perhelähtöistä synnytyskulttuuria. Yhdistys tarjoaa tietoa liittyen odotukseen ja synnytykseen ja tukee yksilöä löytämään oman tapansa olla raskaana. Jokaisella tulee olla vapaus valita missä, miten ja kenen kanssa synnyttää.

Yhteiskunnallisella tasolla yhdistyksen tavoitteena on varmistaa, että yksilön valintoja ja päätöksiä kunnioitetaan äitiyshuollossa. Jokainen on itse oman hyvinvointinsa paras asiantuntija. Yhdistyksemme toimii täysin vapaaehtoisvoimin ja jäsenmaksujen kautta voimme rahoittaa paikallistoimintaa, jäsenlehteämme Sydänääneä sekä järjestää tapahtumia.

Yhdistyksen arvot:

Yhdenvertaisuus: Toimintamme on suunnattu kaikenlaisille synnyttäjille, raskaana oleville ja perheille, taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Toiminnassamme pyritään noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita, jotta jokainen kokisi olonsa tervetulleeksi. Pyrimme toteuttamaan toimintaamme saavutettavissa tiloissa.

Luotettavuus: Jokaisella on oikeus tehdä päätöksiä tutkitun tiedon pohjalta ja saada näyttöön perustuvaa hoitoa.

Synnyttäjälähtöisyys: Synnyttäjän ja odottajan kehollisen itsemäärämisoikeuden toteutuminen. Synnyttäjän ja perheiden tarpeiden kohtaaminen äitiyshuollon lähtökohtana.