Korvausten hakeminen Kelalta kotisynnytykseen liittyvien kulujen osalta


Kelalta voi saada kätilön antamiin sairaanhoitotoimenpiteisiin korvaus, jos niihin on lääkärin lähete. Julkiselta puolelta lääkäri ei voi ohjata yksityisiin palveluihin, jos niitä on tarjolla julkisella puolella, joten hoitomääräys tulee hakea yksityiseltä lääkäriltä. Lääkäri merkitsee lomakkeelle Tutkimus- tai hoitomääräys (SV 3) henkilölle määrätyt hoidot. Määräyksessä tulee olla merkittynä hoidon aihe, tehtävät toimenpiteet ja hoitokertojen tiheys. Jos hoito annetaan asiakkaan kotona, tulee se perustella määräyksessä. Tällöin taksaa voidaan korottaa 50%. Samaan lomakkeeseen kätilö antaa selvityksen sairaanhoitotoimenpiteistä ja niihin käyttämästään ajastaan päiväkohtaisesti. Kuittia ei tarvitse toimittaa liitteeksi, jos lomakkeesta tulee ilmi tarvittavat tiedot. Korvaukset on haettava 6 kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta. Kätilön tulee olla rekisteröitynyt yksityisten terveydenhuollonpalvelujen tarjoajaksi.

Määräys hoitoon tulee olla saatu ennen hoidon aloittamista. Yksi määräys saa sisältää enintään 15 tutkimus- tai hoitokertaa. Yhden päivän aikana suoritetut tutkimus- ja hoitotoimenpiteet lasketaan yhdeksi hoitokerraksi. Yli tunnin hoitoaikaa voidaan korvata vain erityistilanteissa ja tällöinkin siitä korvataan enintään kaksi tuntia päivää kohden. Erityisestä syystä hoito voidaan suorittaa asiakkaan kotona ja palveluntuottajan tulee tällöin eritellä matkaan käytetty aika, joka otetaan huomioon enintään sen mukaan kuinka kauan se olis kestänyt lähimmästä terveyskeskuksesta. Sovi oman kotikätilön kanssa millaisilla koodeilla ja hoitotoimenpiteillä pyydät lomaketta lääkäriltä. Kätilö merkitsee sitten toteutuneet päivät ja korvauksen määrän lomakkeeseen.

Korvauksen koodit:

901D – hoito enintään 60min – 12,00e

901E – hoito yli 60min: korotus alkavalta 15minuutilta 3,00e, kuitenkin max 2h eli korvaus enintään 24,00e

Kotona suoritettu hoito voidaan korottaa 50%, eli maksimissaan Kela korvaa 36,00e /pvä.

Kotisynnytyksen osalta koodia ei ole luotu.

Hoitotoimenpiteet esimerkiksi:

Z34.0 Normaalin ensiraskauden seuranta

Z34.8 Muun normaaliraskauden seuranta

Z34.9 Määrittämätön normaaliraskauden seuranta

Z37.0 Yhden elävän lapsen synnytys

Z39.0 Äidin tutkimus ja hoito heti synnytyksen jälkeen

Z39.1 Imettävän äidin tutkimus ja hoito

Z39.2 Rutiinimainen synnytyksen jälkiseuranta

Lääkäri voi merkitä lomakkeelle esimerkiksi näin:

901E / Z34.9 Normaaliraskauden seuranta, kotisynnytyksen valmistelu, kotikäynti 2h/krt (kätilö täyttää toteutuneet päivämäärät, esim kolmelle riville kolmen päivän käynnit)

(ei koodia) / Z37.0 Yhden elävän lapsen synnytys kotona

901E / Z39.2 Rutiininomainen synnytyksen jälkiseuranta kotona 2h/krt (kätilö täyttää toteutuneet päivämäärät, esim kolmelle riville kolmen päivän käynnit)

Lähde: http://www.kela.fi/documents/10180/157956/Sairaanhoito_2013.pdf/6a37fb29-ae73-419a-8da4-af065b581080

Todennäköisesti Kela ei hyväksy heti korvaushakemusta, vaan se menee Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja jopa Vakuutusoikeuden käsittelyyn. Apua valituksen kirjoittamiseen voi pyytää kotisynnytysvastaavalta: kotisynnytys@aktiivinensynnytys.fi