Kotisynnytys


Useimmat synnyttäjät mieltävät oman kotinsa itselleen turvallisimmaksi ja miellyttävimmäksi paikaksi. Tuttu ympäristö rauhoittaa ja rentouttaa, ja synnytyksen aikana tämä tukee kehon fysiologista prosessia, joka edesauttaa synnytyksen ongelmatonta etenemistä. Kun synnyttäjä kokee olevansa turvassa, hänellä on mahdollisuus rentoutua, jolloin myös kehon oma hormonaalinen kivunlievitysjärjestelmä toimii optimaalisesti.

Suomessa syntyi suunnitellusti kotiin vuonna 2015 47 lasta. Monissa länsimaissa kätilöavusteiset kotisynnytykset ovat paljon yleisempiä ja esimerkiksi brittiläiset kätilöt ja synnytyslääkärit ovat yhdessä kampanjoineet valtakunnallisesti kotisynnytysten määrän lisäämisen puolesta, sillä tutkimuksissa kotisynnytykset ovat näyttäytyneet turvallisilta ja synnyttäjät tyytyväisiltä.