AMK-yhteistyö


Aktiivinen synnytys ry tekee yhteistyötä eri ammattikorkeakoulujen kanssa. Tällä hetkellä yhdistys on toimeksiantajana useassa eri kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden opintoihin liittyvissä projekteissa kuten opinnäyte- ja innovaatioprojekteissa. Julkaisemme opinnäytetöitä ja muita opiskelijoiden tekemiä tuotoksia niiden valmistuttua.

Ladattavat materiaalit osiosta löydät myös opiskelijoiden tekemiä valmiita tuotoksia, kuten esimerkiksi pieniä infopaketteja ja oppaita.

 

Alta löytyy linkkejä valmiista opinnäytetöistä

http://www.theseus.fi/handle/10024/141009 Raskauden aikainen seksuaalisuus, Niiranen Jerry (2017)

http://www.theseus.fi/handle/10024/139537 Perhelähtöinen keisarileikkaus: menetelmän kuvaus sekä pohdintaa sen vaikutuksista äitiroolin muodostumiseen, Suominen Elisa (2017)

http://www.theseus.fi/handle/10024/141217 Synnytyskivun lievittäminen : opas kivunlievitykseen aktiivisessa synnytyksessä, Aalto Kati; Tapani Tuula; Tuominen Anni (2017)

http://www.theseus.fi/handle/10024/143243 Kokemuksia synnytyskivun lievityksestä: lääkkeetön kivunlievitys avautumisvaiheen aikana, Ranne Milla (2017)

http://www.theseus.fi/handle/10024/148987 Synnytyspelko- tietopaketti odottaville äideille, Leino Emilia; Mölsä Sari (2018)

http://www.theseus.fi/handle/10024/154955 Elämän ensitunnit : opas varhaisen vuorovaikutuksen, ihokontaktin ja ensi-imetyksen merkityksestä vastasyntyneelle vauvalle, Korhonen Taija; Mustamäki, Mirva (2018)

http://www.theseus.fi/handle/10024/158069 Synnytystapahtuman yhteys pariskuntien seksuaalisuuteen, Beirad, Karolina (2018)

https://www.theseus.fi/handle/10024/266335 Doulan läsnäolo synnytyksessä, Erkkilä Laura; Märsynaho Minna (2019)