Mitä on aktiivinen synnytys


Aktiivinen synnytys voidaan nähdä synnytyskulttuurin yhtenä muotona, jonka mukaan synnytyksessä pyritään luonnollisen, normaalin synnytyksen kulun tukemiseen. Oikeus aktiiviseen synnytykseen kuuluu jokaiselle synnyttäjälle, myös korkean riskin synnyttäjille ja suunniteltuun sektioon meneville. Aktiivinen synnytys on siis mahdollinen myös heille, joilla synnytys on lääketieteellisesti avustettu. 

Aktiivisuus on ennen kaikkea henkistä asennetta, päätöksenteossa mukana olemista, oman kehon kuuntelemista ja vaistoon vastaamista. Aktiivinen synnytys on siis muutakin kuin fyysistä toimimista, liikkumista ja pystyasentoja. Synnyttäjän ja hänen perheensä toiveiden ja tarpeiden kuunteleminen ja kunnioittaminen on yksi oleellinen osa synnytyksen aktiivisuuden tukemista ja myös hyvää synnytyskokemusta.

Aktiiviseen alatiesynnytykseen liittyy mm. pystyasennot, painovoiman hyödyntäminen, liikkuminen, lepo ja ravinto. Synnytyksen aikana synnyttäjälle tarjotaan juotavaa, rohkaistaan liikkumaan vapaasti, luodaan mukava lepopaikka jossa voi levätä ja hyödyntää samalla painovoimaa, tarjotaan erilaisia rentoutumiskeinoja, ja tuetaan synnyttäjän keskittymistä omaan hengitykseen. Kätilö voi rohkaista aktiivisuuteen myös vauvan hoivaamisessa ja kiintymyksen luomisessa heti syntymän jälkeen.

Tutkimusten mukaan synnyttäjän saama jatkuva tuki ja aktiivisuuden tukeminen vaikuttaa mm. synnyttäjän synnytyskokemukseen, toimenpiteiden määrään ja synnytyksen lopputulokseen positiivisesti. Synnytysammattilaisten hienotunteisuus, positiivinen kannustaminen, rohkaiseminen ja synnyttäjän kunnioittaminen tukevat synnyttäjän aktiivisuutta synnytyksen aikana. Myös lääkkeettömien kivunlievityskeinojen käyttäminen ja luottamuksellisen suhteen luominen kätilöön jo raskausaikana edesauttaa normaalia synnytyksen kulkua. Inhimillisyyden ja synnyttäjän huomioimisen lisäksi tärkeää aktiivisuuden tukemista on vaihtoehtojen tarjoaminen.