Monthly Archives: October 2016


Puheenjohtajan terveiset

Meistä jokainen arvottaa synnytykseen liittyviä asioita eri tavoin. Yhdelle hyvin oleellista on tilan estetiikka, toiselle kumppanin läsnäolo. Joku haluaa olla yksin pimeässä suihkussa ja toinen taas janoaa kaiken hellimisen mitä voi vaan saada. Yhdistävää kaikille on toive oman eheyden säilymisestä, kunnioittavasta ja tukea antavasta vuorovaikutuksesta sekä tarve yksityisyyden huomiointiin.   […]