Odottajien oikeuksien huomioiminen Covid19-pandemian toisessa aallossa


Aktiivinen synnytys ry ja Oikeuksia odottaville -työryhmä ovat huolestuneina seuranneet uutisia koronatilanteen kehittymisestä ja toisesta aallosta. Keväällä koronan takia estettiin puolison tai tukihenkilön läsnäolo synnytyksessä muutoin kuin alatiesynnytyksen aktiivisessa vaiheessa synnytyssalissa. Lisäksi odottajien palveluja kavennettiin poistamalla synnytys- ja perhevalmennukset.

Aktiivinen synnytys ry:n tekemän kyselyn mukaan rajoitusten vaikutukset perheisiin ovat olleet merkittävät. Tukihenkilörajoitusten luoma stressi, pelko ja tuen puute ovat vaikuttaneet voimakkaasti synnyttäjien henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Odottajat ja synnyttäneet kertoivat lisääntyneestä ahdistuksesta synnytykseen valmistavan valmennuksen ja pelkopolikäyntien peruunnuttua. Monet kokivat jääneensä ilman riittävää hoitoa ja apua synnytyksen jälkeen. Kyselyyn vastanneet olisivat tarvinneet enemmän tukea niin fyysisesti kuin henkisestikin. Perheiden erottaminen ja vierihoito-osastojen riittämätön tuki ovat olleet erittäin haitallisia niinä herkkinä ensimmäisinä päivinä, joina turvallinen kiintymyssuhde vanhempien ja vauvan välille syntyy. Imetyksen tuki ry puolestaan huomautti tiedotteessaan imetysohjauksen puutteellisuudesta kevään aikana.

Vetoammekin synnytyssairaaloiden ylilääkäreihin ja -hoitajiin sekä muihin sairaanhoitopiirien päätöksentekijöihin, jotta varautumista toiseen aaltoon suunniteltaisiin hyvissä ajoin perheiden ja synnyttäjien erityiset tarpeet huomioiden. Toivomme, että sairaaloissa etsitään vaihtoehtoisia, synnyttäjien, puolisoiden ja vastasyntyneiden perus- ja ihmisoikeuksiin vähemmän rajusti puuttuvia toimintatapoja, joilla voidaan mahdollisimman hyvin taata potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus samalla, kun puoliso ja tukihenkilö voi olla läsnä koko synnytystapahtuman ajan (mukaan lukien käynnistys, keisarinleikkaus ja vastasyntyneiden osasto). Tietoa koronaviruksen käyttäytymisestä on nyt huomattavasti enemmän kuin keväällä, samoin testauskapasiteetti on aivan toisella tasolla.

Kevään kokemus on osoittanut, että palveluiden rajoittamisen sijaan odottajat ja synnyttäjät tarvitsevat lisääntyneen pelon ilmapiirissä enemmän tukea, ei vähemmän. Perhe- ja synnytysvalmennuksia ei tulisi perua kokonaan, vaan ne tulisi järjestää korvaavalla tavalla etäyhteyden välityksellä. Tämän lisäksi synnytyspelosta kärsiville ja muille erityistä tukea tarvitseville odottajille olisi annettava mahdollisuus tavata kätilö tai lääkäri kasvotusten paikan päällä. Odottajien ja synnyttäjien henkisen hyvinvoinnin vaikutus mielenterveyteen, synnytyksen turvalliseen etenemiseen, kiintymyssuhteen muodostumiseen sekä koko perheen pitkäaikaiseen hyvinvointiin on huomioitava riskien laskennassa ja rajoitusten suunnittelussa.

Me Aktiivinen synnytys ry:ssä ja Oikeuksia odottaville -työryhmässä teemme mielellämme yhteistyötä synnytyssairaaloiden ja neuvoloiden kanssa ja viestimme synnyttäjille ja tukihenkilöille vastuullisesta korona-ajan valmistautumisesta synnytykseen.


Aktiivinen synnytys ry
Varapuheenjohtaja Anna-Maria Mitchell
https://aktiivinensynnytys.fi/

Oikeuksia odottaville -työryhmä
Aura Kostiainen
https://www.facebook.com/Oikeuksia-Odottaville-103097971420031/

Lisätietoja:

Anna-Maria Mitchell
varapuheenjohtaja, Aktiivinen Synnytys ry
0452397775, anna-maria.mitchell@helsinki.fi