AMK-yhteistyö


Aktiivinen synnytys ry tekee yhteistyötä eri ammattikorkeakoulujen kanssa. Yhdistys on toiminut toimeksiantajana useissa eri kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden opintoihin liittyvissä projekteissa, kuten opinnäyte- ja innovaatioprojekteissa. Julkaisemme opinnäytetöitä ja muita opiskelijoiden tekemiä tuotoksia niiden valmistuttua.

Ladattavat materiaalit osiosta löydät myös opiskelijoiden tekemiä valmiita tuotoksia, kuten pieniä infopaketteja ja oppaita.

Linkkejä valmiisiin opinnäytetöihin

Seppänen da Costa, Ulrika 2022. Vapaaehtoisten perehdyttämisen kehittäminen Aktiivinen synnytys ry:ssä. https://www.theseus.fi/handle/10024/785324

Erkkilä, Laura Märsynaho, Minna 2019. Doulan läsnäolo synnytyksessä. https://www.theseus.fi/handle/10024/266335

Beirad, Karolina 2018. Synnytystapahtuman yhteys pariskuntien seksuaalisuuteen. http://www.theseus.fi/handle/10024/158069

Korhonen Taija Mustamäki, Mirva 2018. Elämän ensitunnit : opas varhaisen vuorovaikutuksen, ihokontaktin ja ensi-imetyksen merkityksestä vastasyntyneelle vauvalle. http://www.theseus.fi/handle/10024/154955

Leino, Emilia Mölsä, Sari 2018. Synnytyspelko-tietopaketti odottaville äideille. http://www.theseus.fi/handle/10024/148987

Ranne, Milla 2017. Kokemuksia synnytyskivun lievityksestä: lääkkeetön kivunlievitys avautumisvaiheen aikana. http://www.theseus.fi/handle/10024/143243

Aalto, Kati Tapani, Tuula – Tuominen, Anni 2017. Synnytyskivun lievittäminen : opas kivunlievitykseen aktiivisessa synnytyksessä. http://www.theseus.fi/handle/10024/141217

Suominen, Elisa 2017. Perhelähtöinen keisarileikkaus: menetelmän kuvaus sekä pohdintaa sen vaikutuksista äitiroolin muodostumiseen. http://www.theseus.fi/handle/10024/139537

Niiranen, Jerry 2017. Raskauden aikainen seksuaalisuus. http://www.theseus.fi/handle/10024/141009