Mitä on aktiivinen synnytys?


Oikeus aktiiviseen synnytykseen kuuluu jokaiselle synnyttäjälle synnytystavasta tai -paikasta riippumatta. Tämä käsittää myös korkean riskin synnyttäjät ja suunniteltuun sektioon menevät. Aktiivinen synnytys on siis mahdollinen myös heille, joilla synnytys on lääketieteellisesti avustettu. 

Aktiivisuus on ennen kaikkea henkistä asennetta, päätöksenteossa mukana olemista, oman kehon kuuntelemista ja vaistoon vastaamista. Aktiivinen synnytys on siis muutakin kuin fyysistä toimimista, liikkumista ja pystyasentoja. Synnyttäjän ja hänen perheensä toiveiden ja tarpeiden kuunteleminen ja kunnioittaminen on yksi oleellinen osa synnytyksen aktiivisuuden tukemista ja myös hyvää synnytyskokemusta.

Aktiivisessa alatiesynnytyksessä voidaan valinnan mukaan hyödyntää mm. pystyasentoja, painovoimaa, liikkumista, lepoa ja ravintoa. Synnytyksen aikana synnyttäjälle tarjotaan juotavaa, rohkaistaan liikkumaan omien tuntemusten mukaan, luodaan mukava lepopaikka, jossa voi levätä ja hyödyntää samalla painovoimaa, tarjotaan erilaisia rentoutumiskeinoja ja tuetaan synnyttäjän mahdollisuutta keskittyä omaan hengitykseen. Kätilö voi rohkaista aktiivisuuteen myös vauvan hoivaamisessa ja oman näköisen kiintymyksen luomisessa heti syntymän jälkeen.

Tutkimusten mukaan synnyttäjän saama jatkuva tuki ja aktiivisuuden tukeminen vaikuttavat mm. synnyttäjän synnytyskokemukseen, toimenpiteiden määrään ja synnytyksen lopputulokseen positiivisesti. Synnytysammattilaisten hienotunteisuus, positiivinen kannustaminen, rohkaiseminen ja synnyttäjän kunnioittaminen tukevat synnyttäjän aktiivisuutta synnytyksen aikana. Myös lääkkeettömien kivunlievityskeinojen käyttäminen ja luottamuksellisen suhteen luominen kätilöön jo raskausaikana edesauttavat synnytyksen kulkua. Inhimillisyyden ja synnyttäjän huomioimisen lisäksi tärkeää aktiivisuuden tukemista on tiedon ja eri vaihtoehtojen tarjoaminen.