Aktiiviseen synnytykseen valmistautuminen


Omaan synnytyskokemukseen voi vaikuttaa paljon tutustumalla synnytysprosessiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin jo raskausaikana. Kehon omien viestien kuuntelu ja niihin luottaminen onkin oleellinen osa synnytykseen valmistautumista. Synnytysvideoita katsomalla voi avata omia mielikuviaan siitä miten monin tavoin synnyttävä nainen voi käyttäytyä, sillä oikeaa tai väärää tapaa ei ole. Erilaisia synnytysasentoja on hyvä kokeilla jo raskausaikana ja keho on hyvä pitää pehmeänä ja liikkuvana esimerkiksi joogan tai tanssin avulla.

Raskausaikana säännöllisesti tehty rentoutusharjoitus voi muistuttaa tehokkaasti kehon rentoudesta myös synnytyksen aikana ja kumppanin kanssa harjoiteltu rauhoittava kosketus luo turvaa. Synnytyslaulun perusteet on hyvä käydä läpi tukihenkilöiden kanssa, jotta he osaavat tukea äänen käyttöä synnytyksen aikana. Synnytykseen voi valmistautua myös hankkimalla hyvää oloa lisääviä välineitä, kuten lämpöpussi, amme, TENS-laite, guasha-kampa tai vibraattori. Erilaisten lääkkeettömien ja lääkkeellisen kivunlievityskeinojen hyödyt ja haitat kannattaa käydä läpi etukäteen ja miettiä itselleen sopivimmat vaihtoehdot synnytystilanteen.

Tukihenkilöiden kanssa on tärkeä pohtia millaista henkistä tukea synnytyksen aikana kaipaa ja millaista kannustusta haluaa tarvittaessa kuulla. Synnytys sisältää aina haastavia hetkiä, jolloin läsnäolijoiden tuki ja kannustus on tärkeä. Sekä synnyttäjän, että tukihenkilöiden on luotettava synnyttäjän voimavaroihin ja ylläpidettävä luottamusta synnytyksen aikana. Huoli, pelko, jännitys ja väsymys lisäävät kivun tuntemusta, joten keinoja niiden purkamiseen ja ennaltaehkäisyyn kannattaa huolellisesti pohtia yhdessä etukäteen.

Synnytystoivelistan tekeminen auttaa kaikkia synnytykseen osallistuvia tukemaan synnyttäjää juuri hänen toivomallaan tavalla. Listaan on hyvä kirjata ajatuksiaan synnytyksestä, erityisesti mitä toivoo läsnäolijoiden konkreettisesti tekevän lisätäkseen synnyttäjän hyvinvointia. Synnytyksen aikana on luonnollista muuttaa mieltään, eikä yksityiskohtaisen käsikirjoituksen luominen ole hyödyllistä tai edes mahdollista.

Synnytysympäristöllä on merkittävä rooli synnytyksen kulkuun. Itselleen tärkeitä tavaroita voi tuoda myös sairaalaan luomaan kodikasta ja turvallista tunnelmaa. Moni synnyttäjä kokee mukavimmaksi pitää omat vaatteet päällään synnytyksen ajan. Aktiivista synnytystä kannustava ympäristö on sellainen, jossa erilaisten asentojen hyödyntäminen on helppoa ja luontevaa. Mikäli synnytyshuoneessa ei ole valmiiksi tarjolla esimerkiksi jumppapalloa, säkkituolia, lämpöpussia, voi erilaisia apuvälineitä ja vaihtoehtoja tuoda mukanaan tai pyytää kätilöltä käyttöön. Synnyttäminen ei vaadi loisteliaita tiloja ja hienoja välineitä, vaan ennen kaikkea oman rauhallisen tilan, jonka voi kokea kodinomaiseksi ja turvalliseksi. Fyysistä ympäristöä tärkeämpää on kuitenkin psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö ja siihen liittyvä empatia, inhimillisyys ja rauhallisuus.