Aktiivinen synnytys


Aktiivisessa synnytyksessä synnyttäjä on aktiivinen päätöksentekijä ja toimija, häntä ja hänen toiveitaan kuunnellaan ja kunnioitetaan ja hänen kehonsa asiantuntijuuteen luotetaan.

Aktiivinen synnyttäminen ei katso synnytystapaa tai -paikkaa, vaan kyse on mahdollisuudesta saada monipuolista tietoa ja tehdä sen pohjalta omaan tilanteeseen sopivia ja itsensä näköisiä päätöksiä. Usein aktiivisessa synnytyksessä synnytyksen kulkuun puututaan synnyttäjän näin itse päättäessä tai vain tarvittaessa.

Synnytysprosessiin tutustuminen auttaa hahmottamaan itselle sopivia tapoja luoda hyvää oloa, rentoutta ja turvallisuuden tunnetta synnytyksen aikana. Alatiesynnytyksessä supistustuntemuksilla on tärkeä tehtävä ohjata synnyttäjän käyttäytymistä, kuten saada synnyttäjä hakeutumaan vauvan synnytyksen etenemisen kannalta suotuisiin asentoihin. Supistuksia on helpompi ottaa vastaan, kun on etukäteen miettinyt itselleen sopivia tapoja lisätä hyvän olon hormonien erittymistä kehossaan.

Jokainen synnytys on ainutlaatuinen, ja synnyttäjä itse tietää parhaiten, mitä juuri hän tarvitsee ja haluaa.