Aktiivinen synnytys


Aktiivinen synnytys on käsitteenä laajempi kuin luonnollinen tai luonnonmukainen synnytys, eikä se sulje pois lääkkeellistä kivunlievitystä tai muita interventioita, kuten usein kuvitellaan. Aktiivisessa synnytyksessä synnyttäjä on aktiivinen toimija, häntä ja hänen toiveitaan kuunnellaan ja kunnioitetaan ja hänen kehonsa asiantuntijuuteen luotetaan. Aktiivisessa synnytyksessä pyritään puuttumaan synnytyksen kulkuun mahdollisimman vähän ja tarpeettomia hoitotoimenpiteitä vältetään.

Synnytysprosessiin tutustuminen auttaa hahmottamaan itselle sopivia tapoja luoda hyvää oloa, rentoutta ja turvallisuuden tunnetta synnytyksen aikana. Supistustuntemuksilla on tärkeä tehtävä ohjata synnyttäjän käyttäytymistä, kuten hakeutumaan vauvan synnytyksen etenemisen kannalta suotuisiin asentoihin. Supistuksia on helpompi ottaa vastaan, kun on etukäteen miettinyt itselleen sopivia tapoja lisätä luontaisten hyvänolon hormonien erittymistä kehossaan.Jokainen synnytys on ainutlaatuinen ja synnyttäjä itse tietää parhaiten mitä juuri hän tarvitsee ja haluaa.