Havu Härmä


Eduskunnan apulaisoikeusasiamies: tukihenkilöiden läsnäolon ja hoitoon osallistumisen rajoitukset olivat lainvastaisia

Keväällä 2020 Aktiivinen synnytys ry julkaisi kyselyn koronapandemian aikana synnyttäneille ja synnyttäville. Kyselyssä kartoitettiin sitä, miten synnytyssairaaloihin ja neuvolapalveluihin asetetut rajoitukset ovat vaikuttaneet synnyttäjiin ja heidän perheisiinsä. Kyselyn vastauksien pohjalta julkaisimme syksyllä 2020 kannanoton, jossa otettiin kantaa rajoituksiin, tuomalla esiin rajoitusten negatiivisia vaikutuksia […]